Performans Ölçüm Süreci – PuMP®*

Stratejik hedeflerin ve iş süreçlerinin performanslarının ölçülmesi ile ilgili dünya genelinde konu ile ilgisi olan hemen herkesin (üst düzey yöneticiler, yöneticiler, proje yöneticileri, performans ölçüm uzmanları, iş analistleri, vb. dahil) benzer zorluklarla mücadele ettiğinin farkında mısınız?

Mücadele edilen zorluk alanları:

Ölçümlerin (KPI / metrik) neye hizmet ettiği ve neden ölçmeye ihtiyaç duydulduğu konusunda organizasyon genelinde ortak bir anlayışa sahip olmak

Stratejileri anlamlı bir şekilde ölçecek ve hedeflenen performansın takip edilmesini sağlayacak ölçümler bulabilmek

İnsanların ölçümleri gerçekten sahiplenmesini sağlamak

Ölçümler ile stratejiyi güçlü bir şekilde uyumlandırmak

Ölçülemez olduğu düşünülen soyut hedefleri ölçebilmek

Doğru yönde aksiyon almayı tetikleyecek performans raporları hazırlamak

Ölçümleri kullanarak iş performansında iyileşme sağlamak ve koyulan hedeflere ulaşmak

Bu zorlukların yaşanmasının temel sebebi ise hatalı olduğundan çoğunlukla haberdar olmadığımız, çünkü her yerde yaygınlaşmış ölçüm uygulamaları!

Aşağıdaki uygulamaların hangileri size tanıdık geliyor?

Ne ölçeceğinizi (KPI/metrik) beyin fırtınası yaparak belirlemek veya hazır, en yaygın, en çok kullanılan KPI’ları arayıp bulmak

Ne ölçeceğinizi belirlerken bunları kullanacak kişileri sürece dahil etmemek

Sonuçlardan ziyade aktiviteleri ölçmeye odaklanmak

Hedefleri yazarken herkesin farklı anlam vermesine açık, muğlak ifadeler kullanmak (kaliteli, etkin, sürdürülebilir, verimli, vb.)

Karmaşık, kalabalık, rengarenk ama anlamsız grafiklerle doldurulmuş ve kimsenin okuyup anlam çıkartamadığı raporlar/dashboard’lar hazırlamak

Performansı bir önceki ayın değeri ile veya bir hedef ile veya bir eşik seviyesi ile karşılaştırarak takip etmek ve her istenmeyen yöndeki hareket için işlem almak

Bütün bunlar aslında kötü KPI alışkanlıkları! Düzgün ve tanımlı bir performans ölçüm metodolojisinin yokluğunda ortak pratik haline gelmiş uygulamalar. Ortak pratik olmaları, malesef doğru uygulama oldukları anlamına gelmiyor.

PuMP® (Performance Measurement Process- Up to you), ölçümler (KPI/metrik) ile ilgili yaygınlaşmış uygulama hatalarını ortadan kaldırmak için tasarlanmış, pratik adımlardan oluşan bir süreç; önceliklerinizi ve odağınızı netleştirmenizi, stratejinizi anlamlı bir şekilde takip etmenizi sağlayacak ölçümleri tasarlamanızı, hayata geçirmenizi ve iyileştirme amaçlı kullanmanızı sağlayan kapsamlı bir ölçüm metodolojisidir.

PuMP® uyguladığınızda elde edeceğiniz faydalar:

Stratejiniz ölçülebilir ve sonuç odaklı olur. Her seviyedeki çalışanlar için daha net anlaşılır hale gelir ve alt seviyelere daha kolay kırılır.

Beyin fırtınası veya kıyaslama (benchmarking) yöntemleri ile elde edebileceğinizden çok daha anlamlı ve sahiplenilen ölçümler (KPI/metrik) belirlenebilir.

Bütün çalışanların ve paydaşların, ölçümleri (KPI/metrik) sahiplenmesi sağlanır.

Doğru sahipler ve güvenilir veri ile ölçümleriniz (KPI/metrik) tutarlı bir şekilde hayata geçer.

Tartışmaları iyileştirmeler üzerinde odaklayan, anlamlı raporlar/dashboardlar tasarlanır.

Ölçümlerinizde performansın iyileşip iyileşmediğine dair gerçek sinyaller tespit edilir.

Belirlenen hedeflere ulaşılır ve ölçüm yapmak suçlamanın veya hataları örtmenin değil, dönüşümün bir parçası olur.

Sonuç olarak, PuMP® uyguladığınızda hedeflerinize daha hızlı ve daha az efor harcayarak ulaşabilirsiniz, üstelik pratik adımlarla ve organizasyon çapında bağlılık yaratarak. PuMP®, kurumsal performans ölçümü ile ilgili inançları, davranışları, bilgi ve becerileri değiştirir. Yüksek performanslı bir kültür yaratmak da bu sayede mümkün olacaktır.

* Stacey Barr’ın web sayfasından alınarak uyarlanmıştır (www.staceybarr.com/about/pump/)