Hizmetler

PuMP® UYGULAMA PROGRAMI

 

İş performansınızı iyileştirecek ölçümleri (KPI’ları / metrikleri), PuMP® metodolojisinin tanımlı ve pratik 8 süreç adımını uygulayarak ekibiniz ile birlikte tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Sadece tasarım ile sınırlı kalmıyor, bütün ölçüm süreci uygulaması ile gerçek ve kalıcı performans iyileşmesi de sağlıyoruz.

TEŞHİS VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI

 

Tanımlı bir şablon kullanarak, yarım günlük bir çalıştay ile hedef belirleme, ölçüm (KPI / metrik) belirleme, uygulama, raporlama ve süreç iyileştirme uygulamalarınızı birlikte değerlendirip zayıf ve güçlü yanlarınızı belirliyoruz. Sonrasında ihtiyaç haritanızı birlikte oluşturuyoruz. 

ÖLÇÜLEBİLİR STRATEJİK HEDEFLER VE ÖLÇÜM TASARLAMA ÇALIŞTAYLARI

 

Var olan Stratejik Hedeflerinizi, Misyon ve Vizyon’unuzu daha net anlaşılır, ölçülebilir ve sonuç odaklı hale getiriyoruz. Sebep-sonuç ilişkileri ile birlikte görsel haritanızı oluşturuyoruz. 5 adımlık ölçüm tasarlama süreci ile hedeflerinizi anlamlı ve güçlü bir şekilde takip etmenizi sağlayacak ölçümler (KPI’lar / metrikler) tasarlıyoruz.

PERFORMANS TAKİBİ VE YORUMLAMA ÇALIŞTAYLARI

 

Gerçek veya örnek verilerinizi kullanarak size özel uyarlanmış çalıştaylar ile performans durumunuzu en anlamlı ve doğru şekilde takip etmenizi sağlayacak yöntemleri paylaşıyoruz.

KPI UYGULAMALARINIZ İÇİN MENTORLUK SEANSLARI

 

 

Bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.